Termes Romanes de Sant Boi

Les Termes Romanes de Sant Boi de Llobregat són les que millor es conserven de tota Catalunya i per això val la pena apropar-se!