Política de turisme responsable

Conscients de la importància de mantenir un desenvolupament turístic sostenible, i assumint els principis i objectius adoptats específicament a la Cimera Mundial sobre el Desenvolupament Sostenible 2015, la COP 21 y la Carta Mundial del Turisme Sostenible + 20, la Fundació Catalana de l’Esplai, es compromet a dur a terme una gestió sostenible a les seves activitats, mitjançant l’adopció de compromisos adreçats a prevenir, eliminar o reduir l’impacte de les nostres instal·lacions i activitats, tant internes com externes, així com a optimitzar la sostenibilitat de l’establiment millorant el seu comportament amb l’entorn.

En aquest sentit, la nostra entitat ha adoptat la següent Política de Turisme Responsable, mitjançant la que es compromet a complir amb els requeriments establerts a l’adhesió BIOSPHERE, que inclou, entre altres aspectes, els requeriments legals que regulen els efectes generats per l’activitat turística.

Així mateix, ens comprometem a motivar i formar al nostre personal amb accions formatives i de conscienciació sobre els principis del Turisme Responsable, a promoure les bones pràctiques ambientals en l’entorn i participar en activitats externes, i a informar tant internament com externament sobre les millores i actuacions ambientals de l’entitat.

De la mateixa manera, la nostra entitat manifesta el compromís exprés de lluitar contra la explotació sexual o qualsevol altra forma d’explotació i assetjament comercial, en particular dels infants, adolescents, dones i minories; i ens comprometem a adoptar mesures d’accessibilitat universal.

Un dels nostres principals objectius és perfeccionar la gestió sostenible, assumint els compromisos de millora contínua en tots els àmbits de la sostenibilitat: social, econòmica i ambiental, així com en la satisfacció del client. Per això, sotmetrem els projectes de futures ampliacions de les instal·lacions o activitats a criteris de sostenibilitat i eficiència en l’ús de recursos.

Aquesta Política de Turisme Responsable s’actualitzarà sempre que les circumstàncies ho requereixin, adoptant i publicant els nous objectius de sostenibilitat.

Cristina Rodriguez Portillo, Directora General de Gestió i Serveis

El Prat de Llobregat, novembre de 2018

Som Fundesplai

Som Fundesplai, una entitat sense ànims de lucre amb la missió d'educar els infants i joves, enfortir les entitats de lleure i el Tercer Sector, millorar el medi ambient i promoure la ciutadania i la inclusió social, amb voluntat transformadora.

L'entorn natural de les cases de colònies és ideal per desenvolupar la nostra tasca.

Coneix Fundesplai

Estigues al dia de les nostres ofertes i entrades de blog per gaudir al màxim de la natura!

Política de privacitat *